Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Er-Wo Oy, Jukolantie 2, 90410 Oulu, p. 08-5521 654,

Rekisterin nimi: Er-Wo Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palveluiden tarjoamiseen. Huolloissa, takuukorjauksissa ja vastaavissa toimenpiteissä, joissa käytetään alihankkijoita, siirretään alihankkijoille tehtävän hoitamiseen tarvittavat tiedot. Tietoja voidaan käyttää myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä asiakkaan henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot tarvittavissa tilanteissa. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi. Tietosisällössä on myös asiakkaan auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavan ajoneuvon tunnistetiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ja päivitetään asiakkaalta asiakastapahtuman yhteydessä sekä asiakkaan ilmoittaessa tietonsa muuten asiakasrekisteriin sähköisesti tai kirjallisesti. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös julkisista tietolähteistä kuten Trafilta sekä mahdollisilta muilta rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi teettää ulkopuolisilla tahoilla tietoihin perustuvia tutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyjä. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja auton maahantuojalle takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. Autokaupan yhteydessä tietoja luovutetaan tarvittavilta osin vakuutusyhtiölle, Trafille ja rahoitusyhtiölle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina ja tiedot sijaitsevat Er-Wo Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Asiakastietojärjestelmään on oikeudet Er-Wo Oy:n henkilökunnalla siltä osin, kun he tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Er-Wo Oy, Jukolantie 2, 90410 Oulu.

Evästeet

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeistä kerätään tietoa mm. millä sivulla käyttäjä on vieraillut, mikä internetselain käyttäjällä on käytössä tai laitteen IP-osoite. Evästeiden hyväksymisellä voidaan parantaa verkkosivustoilla vierailua asiakasta paremmin palvelevaksi.

Sivusto saattaa sisältää myös kolmannen osapuolten evästeitä, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden evästeet sekä palveluntuottajien evästeet.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia, tällöin kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.